Jau 1991 m. sausio 15 d. ir vasario 18 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimais už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę po mirties buvo apdovanoti I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu žuvusieji per tragiškuosius sausio įvykius. 1991 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, siekdamas paminėti Lietuvos sūnų ir dukterų auką Laisvei ir Nepriklausomybei 1991 metų sausio 13-ąją, nutarė paskelbti sausio 13-ąją atmintina diena ir pavadinti ją Laisvės gynėjų diena. 1991 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis pasirašė Įstatymą dėl sausio 13-osios atminimo medalio įsteigimo ir Lietuvos Respublikos ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymo pakeitimo ir papildymo, kuriuo nutarta įsteigti Sausio 13-osios atminimo medalį.

Taip prasidėjo Sausio įvykių įamžinimas.

Laisvės gynėjų diena tapo reikšmingu visuomenės pilietinės sąmonės formavimo veiksniu, ir tik nuo mūsų visų priklauso, kad ši data niekada nebūtų užmiršta.

Šiame puslapyje pateikiama medžiaga, susijusi su Sausio 13-osios įvykių įamžinimu.